Çevre Politikası ve İş Güvenliği

Projeler gerçekleştirilirken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışarak, gelecek nesillere, doğa ile uyumlu mekânların oluşmasını sağlamak ÖZBEK İNŞAAT’ın vazgeçilmez değerlerindendir.  

Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uyarak, iş güvenliği ve çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefleyerek,  tüm faaliyetlerinde en güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak sürekli gelişim sağlayan Özbek İnşaat TS EN ISO 14001:2004 Uluslar arası Çevre Yönetim Sertifikasına sahiptir.